گروه آموزشی هیناراد (هینا، واژه کردی به معنای ماهر و زبردست، و راد، به معنای صاحب همت و سخاوت) در سال ۱۳۹۳ کار خود را با برگزاری دوره‌های آموزشی نرم‌افزارهای مهندسی و ارائه خدمات در بخش امور مهندسی طرح‌های صنعتی و دانشگاهی آغاز نموده است.
افراد تشکیل‌دهنده این گروه، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان برجسته دانشگاه‌های معتبر کشور از جمله دانشگاه صنعتی امیر کبیر و دانشگاه صنعتی شریف و افراد بارز در زمینه‌‌های مختلف صنعتی می‌باشند.
این گروه هدف خود را آموزش نیرو‌های متخصص در زمینه‌های مختلف مهندسی، پیشبرد طرح‌های مهندسی و ارتقای سطح کیفیت مهندسی در کشور دانسته و قصد دارد با بکارگیری از افراد متخصص، راهکارهای علمی برای مسائل پژوهشی و صنعتی ارائه نماید.