توصيه می‌نمايد قبل از ثبت‌نام از مقررات و ضوابط زير اطلاع يافته تا بتوانيد از امكانات ارائه شده بيشترين استفاده را داشته باشيد. بديهی است پس‌از ثبت‌نام قطعی قوانين طبق آئين‌نامه‌های مندرج پياده خواهند شد.

نكات ضروری جهت ثبت‌نام

توجه داشته باشيد كه دقيقاً براساس اطلاعات وارده در فرم ثبت نام آنلاين در كلاس‌ مربوطه ثبت نام خواهيد شد، لذا خواهشمند است در درج اطلاعات فرم نهايت دقت را مبذول فرمائيد.
تأكيد می‌نمايد كه هنگام ثبت‌نام، در تعيين دوره (دوره‌ها) مورد نظر و ساعات كلاس‌ها دقت لازم را مبذول داريد، در غير اين صورت هیناراد از تغيير درس يا تعويض ساعات كلاس جداً معذور است.
تشكيل كلاس‌ها منوط به احراز حد نصاب لازم جهت تشكيل كلاس می‌باشد.
حداكثر زمان غيبت موجه در هر درس سه شانزدهم ساعات آن درس مي‌باشد، در غير اين صورت دانش‌پذير از شركت در (آزمون پايان دوره و صدور گواهينامه در دوره‌های آزاد) محروم خواهد شد.
ثبت نام در دوره‌ها تنها از طریق سایت هیناراد (www.Hinarad.com) و به صورت آنلاین امکان پذیر است.
در صورت استفاده از تخفیف دانشجویی، ارائه اصل گواهی اشتغال به تحصیل در شروع دوره الزامیست.
همراه داشتن لپ تاپ در کلیه دوره‌ها و کارگاه‌ها الزامی و بر عهده شرکت کننده می‌باشد.

شرط موفقيت در دوره و دريافت گواهينامه

شرط موفقيت در هر دوره، كسب حداقل نمره ۶۰ از ۱۰۰ می‌باشد.
دانش‌پذيران محترم می‌توانند پس‌از اتمام دوره و احراز نمره قبولی، جهت اعلام درخواست صدور گواهينامه پايان‌دوره اقدام نمايند.
چنانچه دانش‌پذیر در آزمون انتهایی دوره موفق به کسب حداقل نمره قبولی نشود؛ امکان برگزاری آزمون مجدد با پرداخت مبلغ ۴۰ هزار تومان توسط دانش‌پذیر وجود خواهد داشت.
درصورت مفقود يا مخدوش شدن گواهينامه، صدور گواهينامه المثنی با درخواست كتبی و پرداخت مبلغ مصوب مقدور می‌باشد.

ضوابط امور مالی

انصراف و تغيير كلاس فقط از طریق مکاتبه با ایمیل Info@hinarad.com امكانپذير می‌باشد.
درصورت انصراف حداكثر تا يك‌هفته پيش‌از شروع كلاس ۹۰% شهريه از سوی هیناراد مسترد می‌گردد.
درصورت انصراف در روز شروع کلاس و بعد آن مبلغی مسترد نخواهد شد.
در صورت انصراف دانشپذير يا عدم تشکيل کلاس، مبالغ متعلقه به صورت چک يا نقدی براساس ضوابط هیناراد و حداقل يک هفته بعد از تاريخ انصراف قابل پرداخت می باشد.