کاربر گرامی!

لطفاً جهت آگاهی از جزئیات و طرح درس مربوط به هر دوره، بر روی نام دوره مورد نظر خود کلیک کنید.
پیش از ثبت‌نام در دوره‌ها، بخش قوانین و مقررات را به دقت مورد مطالعه قرار دهید.

کارگاه‌ها

کارگاه آموزشی رزومه‌نویسی

3 ساعت

20 هزار تومان

مدل‌سازی بافت‌های بیولوژیک با نرم‌افزار Mimics

8 ساعت

120 هزار تومان

کارگاه آموزشی کشت سلول

- ساعت

- هزار تومان

کارگاه آموزشی Latex

10 ساعت

80 هزار تومان